Nowa Szkoła
Radosna Szkoła Oferta
Katalog 2014/2015
Radosna Szkoła Katalog
Radosna Szkoła

Mięk­kie piłki

miękkie piłki

Mięk­kie piłki w róż­nych ko­lorach i wiel­ko­ściach, w tym m.in. piłki ska­czą­ce oraz piłki sen­so­rycz­ne. Za­bawa z pił­ka­mi do­skona­li ko­or­dy­na­cję wzro­kowo-ru­cho­wą, zręcz­no­ści i pre­cy­zję ru­chów oraz sty­mu­luje dzie­cię­cą sen­so­ry­kę.


Ponizej prezentujemy przykładowe produkty oferowane przez nasz sklep:

Piłka z uszami Piłka kangurek